Aptuvenās ieklāšanas izmaksas uz kvalitatīvas, cietas, nebirstošas betona virsmas būs no 45.00 euro par m2. Apjomi kas ir mazāki par 50 m2 tiek apreķināti pēc formulas – projekta cena.